Любов

Когато отида на Небето

дали пак ще срещна

майка ти?

 

Разбира се, тате.

 

      Като застана пред Господ

      ще го помоля

      пак нея

      да ми даде за жена.

 

И татко побърза

да отиде при мама

– любимата му -

само 3 месеца след нея.

 

Това разказва той

на погребението

на 80-годишния си баща

с над 55 години

семеен живот с майка му.